Stel cookie voorkeur in

Kwink van de week

07 september 2020

Afspraken? Weet waarom!

In een nieuwe groep worden afspraken gemaakt. Dat is nodig om duidelijkheid te scheppen en te werken aan een veilige groep. Kinderen die begrijpen waarom bepaalde afspraken goed en nodig zijn, zullen...

09 juni 2020

Versterk elkaar!

Een spreekbeurt moeten houden voor de groep, je bekeken en beoordeeld voelen, meteen blozen als je wordt aangesproken… Kinderen zullen deze gevoelens en signalen van onzekerheid in sociale...

10 februari 2020

Kijk naar de ander. Let op emoties!

In sociale contacten ontdekken kinderen door positieve en negatieve ervaringen hoe een ander zich voelt. Kinderen die goed naar een ander kijken, op emoties letten en begrijpen waarom iemand zich zo...

13 januari 2020

Gebruik de Keuze-check!

Mensen kiezen de hele dag. De meeste keuzes worden snel en onbewust genomen. Er zijn ook keuzes die meer aandacht en tijd vragen. Keuzes waarbij het er echt toe doet wat je kiest. Omdat die keuzes...

02 december 2019

Conflict? Los het samen op!

In de klas en op het plein, waar kinderen samen zijn, kunnen conflicten ontstaan. Als kinderen zich in de gevoelens van een ander kunnen verplaatsen, zullen ze beter in staat zijn om tot een...

04 november 2019

Ga op tijd offline!

Al op jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met (social) media. Dat kan een leuke ontdekkingstocht zijn. Kinderen die in staat zijn om daarbij grenzen aan te geven, weten wat ze moeten doen als...

21 oktober 2019

Samenwerken? Denk even na!

Elke dag werken kinderen samen. Samenwerken is een ingewikkeld proces waarbij veel dingen tegelijk om aandacht vragen. Het vereist vaardigheden, zoals het maken van duidelijke afspraken, rekening...

16 september 2019

Ik weet hoe ik positief kan reageren

In deze fase van de groepsvorming verkennen kinderen hun plek in de klas. Dit kan zorgen voor wrijving en onbegrip. In een veilige groep wordt op een positieve wijze gecommuniceerd. Hierdoor zullen...

02 september 2019

Prettige groep: Doe het samen!

Of een groep kinderen vorig jaar al een klas vormde of niet, na de vakantie begint de groepsvorming opnieuw. Naast het kennismaken met elkaar is het belangrijk om aandacht te besteden aan het vormen...

19 augustus 2019

Zet je in voor een veilige groep!

Of een groep kinderen vorig jaar al een klas vormde of niet, na de vakantie begint de groepsvorming opnieuw. Naast het kennismaken met elkaar is het belangrijk om aandacht te besteden aan het vormen...

06 mei 2019

Help de ander het zelf te doen!

Iedereen heeft weleens hulp nodig. Toch is hulp geven niet altijd vanzelfsprekend. Soms moet je even nadenken op welke manier je het beste een ander kunt helpen. In een veilige groep hebben kinderen...

01 april 2019

Luister naar je geweten!

Kinderen zijn zich erg bewust van regels. Ze zullen snel kunnen benoemen of iets wel of niet mag. Het goede willen doen, hangt samen met geen straf willen krijgen. Maar kinderen gaan in deze fase ook...

18 maart 2019

Ga gelijkwaardig met elkaar om!

In elke groep gebeurt het weleens dat kinderen beslissingen naar zich toe trekken, zonder te luisteren naar de wensen van een ander. Gelijkwaardigheid in het omgaan met elkaar is een voorwaarde voor...

11 maart 2019

Keuzes maken

Kinderen maken elke dag keuzes. Ze kiezen wat ze op brood willen, met wie ze gaan samenwerken en wat ze buiten op het plein gaan spelen. Een keuze maken gaat niet altijd vanzelf. Soms spelen er...

11 februari 2019

Let op lichaamstaal

In sociale contacten is lichaamstaal een belangrijk communicatiemiddel. Aan de lichaamstaal van een ander is soms beter te ontdekken hoe die ander zich voelt dan door wat hij zegt. Kinderen die deze...

22 januari 2019

Per ongeluk? Zeg het eerlijk!

Iedereen doet weleens per ongeluk iets fout: je gooit een glas drinken om, je laat iets van een ander stukvallen of maakt iets kwijt. Omdat niemand het gezien heeft, en je misschien bang bent voor de...

04 november 2018

Zelfvertrouwen

Als kinderen voldoende zelfvertrouwen hebben, gaan ze uitdagingen aan, zijn ze niet bang fouten te maken en is er ruimte tot leren en ontdekken. Ook in de contacten die ze aangaan. Het ene kind heeft...

17 september 2018

Verplaats je in de ander

Het is goed om het in de groep regelmatig over ‘pesten’ te hebben, ook al lijkt het in de klas niet echt voor te komen. Als kinderen zich in een ander verplaatsen, worden ze meer...

18 juni 2018

Internet: Valt je iets op? Praat erover!

Kinderen komen steeds vaker en ook op jongere leeftijd in aanraking met internet. Aan ons de taak om te zorgen dat die internetomgeving veilig is. Zelfs als we daarvoor zorgen, weten we dat kinderen...

14 mei 2018

Doorzetten

Deze les gaat over doorzetten als iets niet lukt. Voor de een gaat dit bijna vanzelf. Een ander vindt het lastiger om door te zetten. Wel of niet makkelijk doorzetten heeft te maken met hoe je zelf...