Stel cookie voorkeur in

Academische opleidingsschool

Op een academische opleidingsschool wordt er nauw samengewerkt tussen een basisschool en de Pedagogische Academie Basisonderwijs (Pabo). Gedurende hun opleiding lopen studenten van de Pabo stage op basisscholen. Dit zijn eerste, tweede of derdejaars studenten, maar ook LIO-studenten. LIO-studenten bevinden zich in de laatste fase van de opleiding en ontwikkelen zich tot een startbekwame leerkracht. Schoolontwikkeling, onderwijsinnovatie en onderzoek worden binnen een academische opleidingsschool met elkaar gecombineerd. Zowel leerkrachten als studenten doen onderzoek en leren zowel van als met elkaar.

Wat betekent dit voor de Mauritiusschool? Voor de leerlingen van de Mauritius betekent dit dat hun leerkrachten in ontwikkeling blijven. Er lopen studenten stage in hun klas die nieuwe theorieën en ontwikkelingen meenemen in de praktijk. De onderzoeken die studenten en leerkrachten uitvoeren hebben als doel het huidige onderwijs te verbeteren, het onderwijs actueel te houden en we kunnen het onderwijs steeds meer af te stemmen op de leerlingen. Doordat er studenten stage in de klassen lopen kunnen kinderen nog meer ondersteund worden.