Stel cookie voorkeur in

Onderwijs op maat

Kinderen hebben verschillende mogelijkheden en ontwikkelen zich ieder op hun eigen manier. Sommige leerlingen hebben naast het basisprogramma extra instructie en begeleiding nodig, andere kinderen willen juist meer worden uitgedaagd.

De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het inspelen op de onderwijsbehoefte van uw kind. Op de Mauritiusschool vinden we het belangrijk samen met ouders en kinderen te bekijken hoe iedere leerling tot bloei kan komen.

In het zorgteam bespreken wij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met een orthopedagoog, de jeugdverpleegkundige en het schoolmaatschappelijk werk, zodat we vanuit meerdere invalshoeken kunnen bekijken wat nodig is. Ouders moeten hiervoor toestemming geven en zijn altijd bij deze gesprekken aanwezig. Desgewenst kunnen ook andere externe deskundigen aansluiten.

In de regio werken wij samen met andere scholen binnen samenwerkingsverband Passend Wijs. Welke zorg de Mauritiusschool kan bieden staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.