Stel cookie voorkeur in

Opbrengsten

De Mauritiusschool zet in op een brede ontwikkeling van kinderen. Ons team werkt handelingsgericht. Wij gebruiken cito- en methodetoetsen om te kijken wat de onderwijsbehoefte van een kind is. Wij analyseren onze resultaten op leerling-, groeps- en schoolniveau om te bekijken wat leerlingen nodig hebben.

Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen met Kijk! en SCOL en houden regelmatig kindgesprekken.

Op 'Scholen op de kaart' kunt u de opbrengsten van verschillende scholen met elkaar vergelijken.