Stel cookie voorkeur in

De school waar je gezien wordt

Toekomstgericht onderwijs

Kinderen groeien op in een snel veranderende wereld. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen succesvol kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. In de ochtend bieden wij daarom de basisvakken op niveau aan, zodat leerlingen later voldoende kennis en vaardigheden hebben om zich te redden in de samenleving. Daarnaast bieden wij geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en kunst aan in een samenhangend middagprogramma waarbij kinderen zelf onderzoek doen en ontwerpen maken. Onze kleuters verkennen de wereld aan de hand van thema’s en werken in rijke ontdekhoeken. Gezondheid, duurzaamheid en burgerschap zijn belangrijke thema’s op de Mauritiusschool. Vanuit onze katholieke achtergrond dragen wij bij aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Wij doen het samen

Een veilige omgeving is voorwaardelijk voor het leren van kinderen. Op de Mauritiusschool kennen kinderen, leerkrachten en ouders elkaar en werken we samen. Wij zetten actief in op de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Waar mogelijk ondernemen we sociale activiteiten met de hele school waarbij oudere kinderen de jongsten helpen. Wij zijn trots op onze actieve leerlingenraad en betrokken oudercommissie. In het ouderforum denken alle ouders twee maal per jaar mee over de gang van zaken op school.

Persoonlijk onderwijs

Op de Mauritiusschool vinden we het belangrijk dat kinderen mede eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Daarom gebruiken wij dag- en weektaken en werken leerlingen een deel van de dag zelfstandig op het leerplein. In ons programma is ruimte voor de eigen interesse en  talenten van leerlingen. Leerkrachten op de Mauritiusschool maken waar mogelijk gebruik van elkaars kennis en kunde.  Op deze manier doen wij recht aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. Naast het reguliere aanbod bieden wij leerlingen die hulp nodig hebben extra ondersteuning. Voor kinderen die meer aankunnen is er extra uitdaging. Wij zetten ICT in als hulpmiddel om het beste uit ieder kind te halen en leerlingen zoveel mogelijk op maat te kunnen onderwijzen.

Een inspirerende omgeving

De Mauritiusschool ligt aan de rand van de Veluwezoom in een bosrijke omgeving. Naast de school is een groot natuurspeelplein waar kinderen zich kunnen uitleven. Wij delen ons gebouw met de bibliotheek, kinderopvang en de openbare school. Samen zijn wij kindcentrum De Kroeseboom. Leerlingen en medewerkers van de Mauritiusschool maken zich samen verantwoordelijk voor een fijne en rustige leeromgeving. We zorgen ervoor dat onze lokalen en leerpleinen opgeruimd en gestructureerd zijn zodat iedereen goed kan werken. Onze leerlingen zetten zich een aantal maal per jaar in voor goede doelen en mensen in de gemeente Rheden.