Stel cookie voorkeur in

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De medezeggenschapsraad (MR) is te vergelijken met de ondernemingsraad in een bedrijf.
Op school is het onze taak om de kwaliteit van het onderwijs te ondersteunen en te controleren.
Wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over uiteenlopende zaken die zich binnen de organisatie van de school afspelen. We zijn dan de “sparring partner” van de directie. Ook moeten wij onze goedkeuring verlenen aan een aantal andere belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, veiligheidsbeleid en tussenschoolse opvang.

De MR bestaat uit een teamafvaardiging en een ouderafvaardiging:

Wendy van Mullem (namens het team, tevens voorzitter MR)

Pauline van der Goot  (namens het team)

Ayse Alagoz (ouder, tevens GMR-lid)

Jos van der Burgt (ouder)

Wij hechten aan een open communicatie. Het eerste deel van onze vergaderingen is openbaar. U bent altijd van harte welkom. U vindt de vergaderdata in de jaarkalender. Natuurlijk kunt u ons tussendoor ook altijd aanspreken. Zo hopen wij aan de belangen van de ouders (en dus de kinderen) en het team zo veel mogelijk tegemoet te komen. Het draait allemaal om samenwerking. We hebben immers een gezamenlijk belang.

huishoudelijk reglement

Activiteitenplan

 

De MR 2019-2020