Stel cookie voorkeur in

Onze school is een school…

 • waar je als kind, ouder en collega wordt gezien;
 • voor alle kinderen, ongeacht geloofsovertuiging en levensbeschouwing;
 • waarin de ‘open dialoog’ onze identiteit uitdrukt;
 • waarin vertrouwen en respect de basis vormen;
 • met een duidelijke structuur; regels en afspraken;
 • met een jaarklassensysteem;
 • die oog heeft voor het individu (directe instructie, leren plannen);
 • waarin we kinderen stimuleren, ondersteunen en uitdagen  (d.m.v. moderne methoden en hulpmiddelen en heldere doelen);
 • met, naast een onderwijskundige taak (en deskundige zorg), ook een opvoedkundige verantwoordelijkheid;
 • waarin taal/lees en rekenonderwijs een belangrijke plaats inneemt;
 • waar we leren leren en leren samenwerken; 
 • die belang hecht aan de inbreng van ouders;
 • die wil leren en zich verder wil ontwikkelen. We  staan open voor onderwijsvernieuwingen en scholing;
 • waar we altijd positief proberen te denken. We zien problemen als een uitdaging en klachten als een mogelijkheid om ons te verbeteren;
 • met een open communicatie en                                                                           

      ……met een enthousiast team, waar we er SAMEN voor gaan!

Wilt u een virtuele tour door de school, klik dan hier!