Stel cookie voorkeur in

Missie & visie

Voor ons is ieder kind uniek. Zo gaan we  in ons onderwijs daar ook mee om. We ki j k e n naar het totaalbeeld: naast de kennis en vaardigheden, is ook de sociaal emotionele ontwikkeling van belang. 
Onderwijs is voor ons meer dan alleen opbrengsten. We hebben z i c h t  o p de onderwijsbehoefte van onze kinderen, o o g voor hun talenten en hoe we hen daarbij ‘t best kunnen begeleiden. We hebben een b e e l d van het welbevinden van onze kinderen, waarbij je veilig voelen en gezien worden een grote rol spelen. Door duidelijk, open en transparant te zijn in ons handelen willen we  daar structuur aan geven. Daarbij is onze b l i k ook gericht op de ouders, die wij als partners zien alsmede naar elkaar als collegae, om zodoende samen op te trekken in de ontwikkeling van onze kinderen.  
 
Kortom door goed te k i j k e n word je z i c h t b a a r. Boven onze organisatie hangt daarom:                    

Hier word je gezien!