Stel cookie voorkeur in

Onderwijs anders

Om nog meer tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de kinderen hebben wij een zogenaamde ‘plusgroep’. Hierin zitten kinderen uit groep 2 en 3 die wat meer uitdaging aan kunnen dan gemiddeld. Eén keer in de week gaan zij o.l.v. een leerkracht aan de slag. De leerkrachten selecteren deze kinderen aan de hand van vastgestelde criteria. 

Voor ons onderwijs betekent dit:

Het kind ….. centraal
Kinderen zijn zeer verschillend en leren dus verschillend.
Kinderen verwerven kennis door actieve betrokkenheid en motivatie van binnenuit.

Kinderen willen zichzelf ontdekken.
Kinderen hebben de keuzevrijheid en kunnen zelf initiatief nemen.
Kinderen leren samen.

De leerkracht…..
… ondersteunt de kinderen bij het leerproces:
… stimuleert d.m.v positieve interaktie, 
… geeft instructie, 
… observeert de kinderen om de ontwikkeling te volgen,
… helpt te reflecteren.

Een uitdagende leeromgeving.
De klas en de omgeving zijn ingericht met verschillende hoeken en uitdagende materialen. Dit nodigt uit om vaardigheden te leren, kennis en inzicht te verwerven en het voorziet in de behoefte om te onderzoeken.

Een dagschema.
Het dagschema, met behulp van dagritmekaarten, biedt de kinderen  structuur en rust. Binnen     dit dagschema kiezen en plannen de leerkracht en de kinderen het werk. Er is ruimte voor de 
kinderen om zelf initiatief te nemen en eigen keuzes (planbord) te maken. Dit bevordert hun 
zelfstandigheid.

Passende inhoud.
De inhoud van de lessen sluit zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling en interesse van het kind
en de groep. Het doel is niet alleen kinderen kennis bij te brengen, maar ook vaardigheden en 
inzichten die ieder kind nodig heeft in deze tijd.