Stel cookie voorkeur in

Wie zijn wij?

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op onze school uit twee leerkrachten en twee ouders. De MR werkt in overleg met het schoolteam en de oudervereniging en bevordert naar vermogen, openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR denkt, praat en beslist mee over zaken die de school aangaan, bijvoorbeeld de begroting van school, het vakantierooster, passend onderwijs of het schoolgebouw.

De MR vergadering is openbaar en u kunt deze dus bijwonen. De agenda van de MR- vergadering wordt op de schoolsite gepubliceerd. Op de jaarkalender en facebookpagina van school wordt de MR-vergadering aangekondigd.


De contactpersonen van de MR staan vermeld op de schoolkalender en de site van de Pastoor van Arsschool:


·    John Beenhakker (ouder)
·    Sjoerd van Dijk (ouder)
·    Annetta Leenders (leerkracht)
·    Marieke van Diepen (leerkracht en voorzitter MR)


Heeft u vragen aan de MR, neem gerust contact met ons op via pastoorvanars.mr@gmail.com of spreek een van de ouders van de oudergeleding aan op de gang. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR

 

Agenda