Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

MR


De M.R. is een beleidsorgaan dat in overleg met het schoolbestuur en de schoolleiding mede vorm geeft aan het beleid van onze school. Leden voor de M.R. worden iedere twee jaar door ouders en leerkrachten gekozen. De M.R. is opgebouwd uit een gelijke verdeling van ouders en leerkrachten.
 
Oudergeleding MR:

  • Josje Heijnen
  • Christiaan Aagenborg


Personeel van school:

  • Merlijn van Kroonenburg  - leerkracht
  • Jitka van Vliet                   - leerkracht
  • Anouk van Rijnsoever      - leerkracht