Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

De ouderraad en ouderbijdrage

 

De ouderraad vergadert met de schoolleiding over de gang van zaken op school. De werkwijze van de ouderraad staat beschreven in een reglement. Hierin staat ook hoe ouders aan deze ouderraad kunnen deelnemen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de schoolleiding.
Om activiteiten te kunnen financieren is er een ouderbijdrage nodig. Deze vrijwillige ouderbijdrage is 35 euro per schooljaar. Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt. Deze begroting wordt goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad. Ouders kunnen zelf bepalen of zij deze vrijwillige ouderbijdrage willen voldoen. Een kind uiteraard alleen aan de activiteiten meedoen als de bijdrage door de ouders is voldaan.