Stel cookie voorkeur in

De missie van de St. Ludgerusschool is het verzorgen van goed basisonderwijs vanuit de gedachte “Met mekare veur mekare”. Deze slogan vanuit de gemeenschap Zwolle werkt ook door in ons onderwijs. Ieder is gelijk, maar niet hetzelfde. Toch maken we er met elkaar een goede en fijne leertijd van en daar draagt groot en klein zijn steentje aan bij.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op deze website, bel voor een afspraak of stap onze school binnen.

 

 

Lestijden continurooster

  • Lestijden maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 14.45 uur. Woensdag gaan we allemaal om 12.30 uur naar huis. Op vrijdag gaan de groepen 5 t/m 8 van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 14.30 uur naar school
  • Groep 1,2,3 en 4 heeft ook de vrijdagmiddag vrij.

Kennismaking nieuwe ouders

Als uw kind drie jaar is, kunt u contact opnemen met de basisschool van uw keuze. Hebt u belangstelling, kom dan eens kijken.

U bent van harte welkom. We hebben heel wat te bieden op onze mooie school.