Stel cookie voorkeur in

Activiteitencommissie

De ouders, die in deze commissie zitten, houden zich voornamelijk bezig met het organiseren van diverse activiteiten op school. De verschillende activiteiten (sinterklaas, kerst, carnaval, etc.) worden samen met de leerkrachten georganiseerd. De kosten van de activiteiten worden via de vrijwillige ouderbijdrage gefinancierd. De activiteitencommissie houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van activiteiten en niet met andere zaken. In onderling overleg is vastgesteld dat de activiteitencommissie drie keer per jaar gezamenlijk vergadert, waarbij onderling afstemming plaatsvindt.
 
De vergaderingen zijn als volgt vastgelegd:

  • September: eerste vergadering, waarin de activiteiten worden vastgesteld en de indeling van de werkgroepen plaatsvindt.
  • Mei: eindevaluatie van het afgelopen jaar en voorbereiding van de afsluitweek.