Stel cookie voorkeur in

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld om de extra activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, de Sportdag, Carnaval, Pasen, de afsluitweek en het schoolreisje te kunnen betalen. Het betalen van de ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. 
 
Aan de hand van een overeenkomst met de school kunt u kiezen aan welke activiteiten u uw kind mee wilt laten doen. Het aangaan van deze overeenkomst heeft een vrijwillig karakter, maar als u ondertekent, verplicht u zich tot het betalen van de kosten die aan de activiteiten verbonden zijn. Dit is wettelijk verplicht en geldt voor alle scholen.

De ouderbijdrage wordt jaarlijks door de medezeggenschapsraad vastgesteld en wordt aan het begin van elk nieuw schooljaar via de weekbrief bekend gemaakt. U ontvangt aan begin van het schooljaar een betaalverzoek. Het is mogelijk om in twee termijnen te betalen. 
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt € 37.50. 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Diana Boerkamp (penningmeester schoolforum).

Zij is te bereiken via het e-mailadres penningmeerster@deommelander.nl