Stel cookie voorkeur in

Logopedie

Wat is logopedie?
Vroeger werd logopedie vaak spraakles genoemd. Toch klopt die naam niet helemaal. Een logopedist werkt met kinderen en volwassenen die moeite hebben met spreken en/of verstaan. Daarbij horen dus niet alleen spraakproblemen, maar ook taal-, stem- en gehoorproblemen.
 
Wat doet een logopediste op school?
Op de school van uw kind is een logopedist van de sector volksgezondheid/GGD van Hulpverlening Gelderland Midden werkzaam.

  • Dit schooljaar zal de logopedist alle kinderen rond hun vijfde verjaardag schreenen. Zij zal hiervoor drie maal per jaar de school bezoeken. Voordat het kind gescreend wordt, krijgen de ouders/verzorgers schriftelijk bericht met informatie over de screening. Na de screening ontvangt iedere ouder/verzorger een brief met daarin de uitkomst van de screening.
  • Als er problemen zijn op het gebied van stem, spraak, taal en/of gehoor wordt met de ouders/verzorgers en groepsleerkrachten besproken wat daar aan gedaan kan worden.
  • Als blijkt dat logopedische behandeling nodig is, wordt het kind via de huisarts verwezen naar een particuliere logopediepraktijk.