Stel cookie voorkeur in

Visie

De Kernwaarden van ons onderwijs zijn: 

Het draait om het kind ............ wij gaan voor KLASSE!

Kindgericht: Bij onderwijs dat gericht is op het kind past lesgeven dat gericht is op het kind. Zo is bijvoorbeeld het aanbod van instructie  niet langer gericht op de groep als geheel, maar gericht op groepjes kinderen met dezelfde instructiebehoeften. De K van kindgericht zit verweven in ons hele onderwijs.  


Leren leren: Leren heeft alles te maken met het plezier opdoen van en het gemotiveerd raken voor het ontwikkelen van vaardigheden, het veranderen van gedrag, het leren hanteren van oplossingsmethoden en het ontwikkelen en toepassen van werk- en leerstrategieën. Dat betekent dat wij met kinderen praten over hun ontwikkeling.  


Autonomie en zelfstandigheid: Wij leren kinderen vaardigheden waarmee zij hun eigen leren kunnen ontwikkelen en aansturen. Kinderen worden voortdurend bewust gemaakt van het feit, dat zij verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen en leren. De weekplanner speelt hierbij een belangrijk hulpmiddel.     


Samenwerkend leren: Kinderen met dezelfde leerbehoeften kunnen samen leren. Samenwerkend leren werkt versterkend en nodigt uit tot het nemen van verantwoordelijkheid. Wij bieden leerlingen werkvormen en opdrachten aan die samen moeten worden gemaakt.   


Sociaal en Emotioneel welbevinden: De pedagogische huisstijl is de onderlegger voor ons onderwijs. Zonder welbevinden is er geen ontwikkeling. Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Dan kunnen er vaardigheden worden geleerd en kan er kennis worden vergaard.

Op de Ommelander wordt het onderwijs anders georganiseerd. De term maatwerk dient zich aan. Wij houden rekening met de eigenheid van het kind. Onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerlingen. Leerlingen verschillen immers veel van elkaar en dan niet alleen in leerstijl, maar bijvoorbeeld ook in tempo. Wij stellen ons de vraag: "Wat heeft dit kind nodig om zich te ontwikkelen?" Wij werken binnen de school met verschillende soorten groepen. De kinderen komen 's morgens binnen in de basisgroep. Overdag zijn er activiteiten in niveaugroepen, in de basisgroep en in jaargroepen. Hierdoor is er veel aandacht voor onderwijs passend bij de ontwikkeling van iedere leerling. Bij een moderne school hoort dat de ontwikkeling van het onderwijs niet stil staat. Jaarlijks maken wij plannen om ons schoolconcept verder door te ontwikkelen.    

Onze visie "Wij gaan voor KLASSE" is de onderlegger van ons onderwijs.