Stel cookie voorkeur in

Verlof

Vakantieverlof

Verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur.

Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is niet mogelijk.
 
Tenzij
de ouder(s)/verzorger(s) een beroep uitoefenen waardoor het echt onmogelijk is om een gezinsvakantie te vieren in een van de schoolvakanties (artikel 11f). Omschreven is dat ouders in dat geval het recht hebben om eenmaal per jaar een gezinsvakantie te vieren gedurende 10 schooldagen.

Voorwaarden

 • verlof mag eenmaal per schooljaar worden verleend
 • verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen
 • verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar

Wie beslist?
De directeur van de school beslist over een verzoek om vakantieverlof voor ten hoogste 10 schooldagen.

Verlof bij gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden - naast ziekte en religieuze verplichtingen - kan verlof worden verleend.

Richtlijnen

Geen verlof

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin, al, of nog vrij zijn.

 
Wel verlof

 • verhuizen van het gezin;
 • gezinsuitbreiding;
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed of aanverwanten.