Stel cookie voorkeur in

MijnSchoolInfo

Aan het begin van het schooljaar verschijnt jaarlijks de schoolkalender en de schoolgids. Maandelijks komt er informatie via de nieuwsbrief. Daarnaast werken wij met MijnSchoolInfo, het schooloudercontactportaal. Alle communicatie met ouders loopt hierdoor via de website, een smartphone of een tablet (medio oktober/november 2014).

Wat is MijnSchoolInfo?
Mijnschoolinfo is ontstaan uit de gedachte dat de communicatie tussen school en ouders en/of verzorgers met gebruik van hedendaagse middelen, beter en efficiënter kan. 

Nut voor ouders en/of verzorgers
Voor ouders en/of verzorgers betekent het gebruik van Mijnschoolinfo dat alle schoolinformatie van hun kind of kinderen altijd inzichtelijk is en dat zij een actieve rol kunnen spelen in de planning van bepaalde schoolprocessen. 

Ouderbetrokkenheid
Door Mijnschoolinfo verloopt de communicatie tussen school en ouders en/of verzorgers efficiënter. Het is gericht op actieve communicatie van beide kanten. Daarmee wordt de ouderbetrokkenheid vergroot. 

Bekijk hier de basismogelijkheden met MijnSchoolInfo?