Stel cookie voorkeur in

Academische opleidingsschool

Vanaf aanvang schooljaar 2013-2014 is de Jozefschool één van de 10 scholen van Delta die horen bij de groep Academische opleidingsscholen (AOS). Sinds schooljaar 2009-2010 zijn er binnen Delta  al 9 basisscholen die samen met de PABO erkend zijn als "opleidingsschool".
Wat is er nu zo anders aan een academische opleidingsschool?
In de afgelopen jaren waren er regelmatig studenten op de Jozefschool. Als opleidingsschool is de Jozef nu meer dan alleen een stageschool waarin studenten in de eigen stagegroep hun opdrachten doen. De opleidingsschool van nu en in de toekomst is een partner van de lerarenopleiding (PABO). Dat betekent dat de teamleden -als zijnde mentor van de studenten- een training gaan volgen om hun begeleidingsvaardigheden verder te otwikkelen.
Daarnaast wordt in deze scholen zowel de schoolontwikkeling als de onderwijsvernieuwingen en het doen van onderzoek met elkaar gecombineerd.
M.a.w. de studenten die op de school stage lopen zijn betrokken bij de schoolontwikkeling samen met de teamleden.
 
Wat betekent dit voor de dagelijkse gang van zaken?
Uiteraard zullen er meer studenten op school komen. Het aantal kan sterk wisselen omdat ieder niveau van de opleiding een eigen stageperiode heeft. Eveneens de duur en het aantal dagen kan sterk verschillen.
Als er in de groep van uw kind een student komt, zal deze zich voorstellen in de "Ditjes en Datjes". De studenten die afstuderen en samen met de school vorm geven aan de schoolontwikkelingen zullen daarbij kort beschrijven waar zij onderzoek naar gaan doen.
Met een student erbij zullen er meer "handen-in-de-groep" zijn. De desbetreffende mentor bekijkt in overleg met het team hoe deze extra handen zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet.
Daardoor zullen er soms 2 leerkrachten in één groep zijn, maar zullen er ook soms groepen worden opgedeeld voor bepaalde instructies.
Als schoolopleider coordineer ik bovenstaande zaken in overleg met de schooldirecteur en bouwcoordinatoren.
Vanuit mijn vorige taak als intern begeleider (tot juli 2013) ben ik bekend met de school, zodat het mogelijk is om het invoeringsproces als Academische Opleidingsschool zo passend mogelijk bij de schoolcultuur aan te sturen.
In de toekomst zal ik u op de hoogte houden van veranderingen en vernieuwingen.                       

Gerda van Noord
Schoolopleider Delta/HAN
R.K. basisschool St. Jozef en basisschool de Kringloop