Stel cookie voorkeur in

Academische opleidingsschool

Vanaf aanvang schooljaar 2013-2014 is de Jozefschool één van de 10 scholen van Delta die horen bij de groep Academische opleidingsscholen (AOS). Sinds schooljaar 2009-2010 zijn er binnen Delta  al 9 basisscholen die samen met de PABO erkend zijn als "opleidingsschool".
Wat is er nu zo anders aan een academische opleidingsschool?
In de afgelopen jaren waren er regelmatig studenten op de Jozefschool. Als opleidingsschool is de Jozef nu meer dan alleen een stageschool waarin studenten in de eigen stagegroep hun opdrachten doen. De opleidingsschool van nu en in de toekomst is een partner van de lerarenopleiding (PABO). Dat betekent dat de teamleden -als zijnde mentor van de studenten- een training gaan volgen om hun begeleidingsvaardigheden verder te ontwikkelen.
Daarnaast wordt in deze scholen zowel de schoolontwikkeling als de onderwijsvernieuwingen en het doen van onderzoek met elkaar gecombineerd.
M.a.w. de studenten die op de school stage lopen zijn betrokken bij de schoolontwikkeling samen met de teamleden.
 
Wat betekent dit voor de dagelijkse gang van zaken?
Als  Jozefschool zijn wij een Academische Opleidingsschool. Dit betekent concreet dat ik als schoolopleider de studenten (stagiaires Pabo), de toekomstige leraren,  begeleid in hun proces van professionalisering in de praktijk. Uitgangspunt is daarbij altijd om het onderwijs voor uw kind zo optimaal mogelijk te maken. De samenwerking met de Pabo (Han Arnhem/Nijmegen) is daarbij van groot belang. Elke dinsdag zal ik in kamertje naast groep 5, in de klassen of op de Pabo te vinden zijn. Heeft u nog vragen? Loop gerust even binnen.

 

Saskia van Hal
Schoolopleider