Stel cookie voorkeur in

Missie & visie

De Jozefschool is een katholieke basisschool voor alle leerlingen, ongeacht geloofsovertuiging en levensbeschouwing. We proberen gedegen onderwijs te geven in een veilige, vertrouwde, opgeruimde en betekenisvolle omgeving. We hebben hoge verwachtingen waarbij we uitgaan van het eigen niveau van een leerling en we dagen kinderen uit. Bij onze ideeën over leren, communicatie en gedrag laten we ons leiden door zorg voor mensen. Hieronder zetten wij de kern van onze visie uiteen. 
Het fundament van onze wordt gevormd door open communicatie en veiligheid. We praten met elkaar in plaats van over elkaar, we zorgen voor een respectvolle omgeving en geven zelf het goede voorbeeld. 
Op een goed fundament kun je verder bouwen; in ons geval onderwijs maken. Voor onderwijs is vooral kwaliteit van belang. Kwalitatief onderwijs vereist een sfeer die zorg uitstraalt. Tot slot algemene waarden die voor alle leerkrachten en leerlingen belangrijk zijn. 
In de onderstaande tabel ziet u een aantal voorbeelden van bouwstenen die samen de onderdelen van onze visie vormen. 
 
ONDERDELEN     BOUWSTENEN        
Communicatie: duidelijk, open, feedback, elkaar op gedrag aanspreken en niet op de persoon, breng het naar de plek        
Veiligheid: respect, SEO (Sociale vaardigheden), fouten maken mag, gedrag sturen, Soemo-kaarten, rust en regelmaat        
Visie: positivisme, reflectie, evaluatie, autonomie en creativiteit        
Leren: metacognitie, uitdagen, hoge verwachtingen, betekenisvol        
Zorg: structuur, LVS (groepsplannen, groepsoverzichten), professioneel, communicatie (groepsbespreking),        
Kwaliteit: pedagogisch handelen, directe instructie, zelfstandig werken, samenwerkend leren, scholing, leerbereidheid, groepsplannen en groepsoverzichten        
Opgeruimde omgeving: zowel fysiek als psychisch (geen oud zeer, we ruimen zaken op).      
Identiteit: respect, vergeving, acceptatie en solidariteit, dialoog, autonomie in verbondenheid Plezier: sfeerverhogend en relativerend.

Klik HIER voor de hele missie en visie van onze school!!