Stel cookie voorkeur in

Hoofdluiscontrole

Hoofdluis controle
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander worden overgebracht. De school is, ongewild, zo’n plaats. Wij zijn van mening dat zowel school als ouders verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.
 
Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat er na elke vakantie in alle groepen wordt gecontroleerd door ouders van de hoofdluiswerkgroep.

Ook worden ouders via Mijn Schoolinfo regelmatig geattendeerd op het belang van het controleren van hun eigen kind(eren).

Ouderwerkgroep hoofdluis 
Deze groep heeft als taak na iedere schoolvakantie alle leerlingen op school te controleren. Ook wordt de werkgroep ingeschakeld in periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat actiever is. Wanneer hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd, zal dit niet aan het kind zelf worden meegedeeld, maar zal de leerkracht van de betreffende groep telefonisch contact opnemen met de ouders van het kind.