Stel cookie voorkeur in

Wat is een opleidingsschool

De Kringloop is samen met een aantal andere scholen van Delta een Opleidingsschool.
Zij maken deel uit  van een groot samenwerkingsverband van besturen en Hogescholen [o.a. PABO] van Arnhem en Nijmegen onder de naam ‘‘SAMEN OPLEIDEN voor de toekomst’.
Het aantal besturen en dus ook scholen die zich hebben aangesloten bij dit samenwerkingsverband is fors toegenomen en zal in de toekomst nog verder groeien. Dit is direct het gevolg van het inspectiebesluit om alle studenten alleen nog maar praktijkervaring [stage] te geven op zogeheten Opleidingsscholen met gecertificeerde mentoren. In de stages vindt namelijk 40% van het curriculum plaats.  

In een veranderende samenleving is het belangrijk dat kinderen op de basisschool vaardigheden leren die zij nodig hebben om een leven lang te kunnen leren.Uitgangspunt daarbij is dat jongeren, studenten, startende en zittende leraren in het Basisonderwijs samen leren. Het basisprincipe van SAMEN OPLEIDEN  is dan ook ‘een leven lang samen leren’!
Alle teamleden van iedere Opleidingsschool volgen, of hebben een deskundigheidstraining gevolgd en daarbij vaardigheden ontwikkeld in het begeleiden/coachen van studenten. Het schoolteam heeft samen  de collectieve verantwoordelijkheid voor het opleiden van studenten in de praktijk op basis van leermogelijkheden van de Kringloop. Iedere Opleidingsschool ontwikkelt daartoe een Praktijkaanbod op basis van eigen expertise en specifieke onderwijskundige aspecten, zoals o.a. het werken met een leerplein.
De Opleidingsscholen onderscheiden zich van praktijkscholen, doordat de schoolorganisatie is afgestemd op kwaliteitsverbetering van het onderwijs door middel van onderzoek door leerkrachten én studenten. Waar mogelijk kunnen ook externe organisaties daarbij betrokken worden. In de toekomst zullen de evaluaties van de onderzoeken ook meer gedeeld worden met bepaalde netwerken van scholen.
In de Kringloop worden enkele onderzoek-/ontwikkelthema’s aangestuurd vanuit een Kenniskring. Naast de directeur en schoolopleider zal ook een instituutsopleider ondersteuning bieden. Deze instituutsopleider is een vakdocent van de PABO met ervaring en kennis t.a.v. onderzoekprocessen. Tevens maken enkele leerkrachten vanuit o.a. affiniteit of deskundigheid met het onderzoeksthema deel uit van de Kenniskring.

 

Waaraan is dit alles zichtbaar in de schoolorganisatie?

  • Vanuit het bestuur krijgt de school een aantal stageplaatsen toegekend. Voor het schooljaar  2018-2019 zijn dit er 12 [totaal +22].
  • Per schooljaar zijn er 2 stageperioden. De studenten komen op vaste dagen [1 of 2 ] in de groep om daar samen met de mentor het onderwijs te organiseren en te geven. De leerkracht blijft daarbij de eindverantwoordelijkheid houden. Dat is ook zo bij LIO-studenten die tijdens in hun afstudeerstage vaak 3 dagen in de groep zijn. In overleg zal de student soms dagen en/of dagdelen de groep overnemen, maar ook deelnemen aan oudergesprekken, werkgroepen of vieringen. Mogelijk dat er ook 1 of 2 studenten van de nieuwe opleiding PABO&ALO zullen worden geplaatst. Deze studenten doen de PABO en ALO opleiding in een traject.
  • Iedere student stelt zich bij aanvang van de stage voor d.m.v. een klein stukje in de nieuwsbrief (Weetje Weetje).
  • De school heeft een Schoolopleider. Op basis van het aantal toegekende stageplaatsen worden daar uren aan toegekend evenals aan de begeleiding van de Kenniskring. De Schoolopleider organiseert de plaatsing van de studenten en voert op de school diverse begeleidingsgesprekken met mentoren en studenten. In verband met het observeren van lessen komt deze ook in de groepen. Incidenteel is de Schoolopleider aanwezig bij studiedagen of andere overleggen rondom de ontwikkeling van de Kringloop als Opleidingsschool.