Stel cookie voorkeur in

Voortgezet onderwijs

Overdrachtsprocedure PO-VO schooljaar 2019-2020

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen die de reguliere basisschool verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets beschikbaar.
De papieren centrale eindtoets wordt in 2020 afgenomen op 15, 16 en 17 april. Vier weken na afname van de centrale eindtoets ontvangt de school voor iedere leerling een leerlingrapport op papier. De leerlingrapporten zijn via de Cito-portal al eerder digitaal beschikbaar.

 

Schooladvies Voortgezet onderwijs

Door de nieuwe wet Eindtoets weegt vanaf het schooljaar 2014-2015 het schooladvies VO dat de basisschool opstelt het zwaarst bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen toelating dan niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets.Wettelijk dient de basisschool voor 1 maart het schooladvies te hebben opgesteld.
Het schooladvies VO baseert de basisschool op de gehele schoolloopbaan van de leerling.
Bij het samen stellen van het schooladvies kijkt de basisschool onder andere naar:

  • de aanleg en de talenten van een leerling
  • de leerprestaties
  • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode
  • de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van de leerling.

 

Aanmelden bij het Voortgezet Onderwijs

Met VO Arnhem hebben we de afspraak gemaakt dat ouders/verzorgers voor 15 maart hun kinderen bij het VO moeten aanmelden. Het schooladvies VO van de basisschool is daar bij leidend.
Een VO-school plaatst een kind conform het advies. Toelating kan alleen geweigerd worden op grond van de toelatingscriteria in de wet (bijvoorbeeld grondslag). Bij het advies wordt op grond van wet passend onderwijs de ondersteuningsbehoefte aangegeven. Wanneer een school op grond van de ondersteuningsbehoefte een leerling niet kan plaatsen zoekt deze school op grond van de zorgplicht een passende plaats voor deze leerling.

 

Heroverweging Schooladvies

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies op verzoek van de ouders/verzorgers heroverwegen.
Als een leerling de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan mag de basisschool haar eerdere advies niet aanpassen.

 

Scholenmarkten Voortgezet Onderwijs

Aan de organisatie van de scholenmarkten is niets veranderd.
Er zullen in de periode van 12 november 2019 t/m 11 december 2020 weer zeven scholenmarkten VO voor de ouders/verzorgers georganiseerd worden.

Als u deze nieuwsbrief niet in uw browser kunt lezen, klik dan op deze link: Nieuwsbrief