Stel cookie voorkeur in

Wie zijn wij?

Beste ouders,
Graag vertellen we u een aantal dingen over de oudervereniging. Wat doen we en wat doen we met uw bijdrage. We vertellen waarom die ouderbijdrage belangrijk is nù en in de toekomst.
 
Doelstelling van de oudervereniging is:

  • De schooltijd van kinderen tot iets bijzonders maken.
  • Als klankbordgroep fungeren om meningen en ideeën te ventileren en uit te werken.
  • Een mooie balans vinden tussen plezier, educatie en gezin.
  • Betrokken wereldburgers af te leveren, klaar voor de maatschappij en de school achter laten met een warme herinnering.

 
De ouderbijdrage voor heel schooljaar bedraagt € 55,- per kind (m.u.v. de kinderen waarvan de ouders in bezit zijn van een Arnhem kaart; de gemeente Arnhem draagt in die gevallen zorg voor betaling van de ouderbijdrage). Van uw ouderbijdrage betalen we de overblijfouders een vergoeding, kopen we eten en drinken bij schoolactiviteiten, krijgt groep 8 een afscheidscadeau en gaan we op schoolreisje.
 
Op de jaarlijkse vergadering, waar alle ouders meer dan welkom zijn, wordt door de penningmeester verantwoording afgelegd van wat de uitgaven van het voorgaande jaar zijn geweest en wordt een planning gemaakt voor de bestedingen van het aankomende schooljaar.
 
In deze vergadering mag u vergaderpunten inbrengen, ideeën ventileren en wordt uw mening op prijs gesteld, zodat we het schooljaar erop beginnen met uw wensen. Ook mag u zich als ov lid aanmelden. Kortom we beginnen elk jaar met kijken waar we aan toe zijn en wat we willen gaan doen. Deze vergadering duurt ongeveer 1,5 uur. Er zijn jaarlijks 4 tot 5 vergaderingen in de avond en die beginnen om 19:30 uur tot uiterlijk 22:00 uur.
 
Nu al interesse, stuur een berichtje naar info@dekringloop.nl
 

Vriendelijke groet,

De OR