Stel cookie voorkeur in

Privacy Werkgroep

Een onderdeel van deze wet is ook dat organisaties een Functionaris Gegevensbescherming (FG) moeten aanstellen.  Een FG is een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie. Deze functionaris heeft geen sanctiebevoegdheid maar wel controlebevoegdheid. Hij/zij adviseert het schoolbestuur en houdt toezicht daarop, handelt vragen en klachten over privacy af, ontwikkelt (interne) regelingen rondom privacy en geeft advies over technologie en beveiliging. De FG  moet voldoende kennis hebben van de organisatie en van privacywetgeving, betrouwbaar zijn en moet in onafhankelijkheid zijn/haar werk kunnen verrichten.
Het CvB stelt Gerwin Boevink aan als Functionaris Gegevensbescherming.

Gerwin Boevink

Functionaris gegevensbescherming

privacy@deltascholen.org

026 7600 916

Hans Verweij

Directeur Paasbergschool Oosterbeek

h.verweij@depaasbergschool.nl

026 333 26 93

Sjaak Janssen

Media Mentor iXperium Arnhem

s.janssen@clcarnhem.nl

06 23 90 12 26