Stel cookie voorkeur in

Wereldoriëntatie

‘Wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs’

Peter Petersen wees het onderwijs in gesplitste vakken van de hand. In zijn school ging hij in zijn onderwijs uit van centrale actuele thema’s. Hij wilde op deze manier het onderwijs terugbrengen naar de werkelijkheid zoals het kind die beleeft. Het kind beleeft die werkelijkheid niet in vakjes maar als een totaalgebeuren. Een totaalgebeuren waarin weliswaar vanuit verschillende invalshoeken (vakken) het plaatje steeds completer en steeds verder ingevuld raakt.

Op onze school willen we wereldoriëntatie steeds meer tot het inhoudelijk hart van ons onderwijs maken, waar alle lijntjes samenkomen. Waar cursussen worden toegepast en waar voor zover mogelijk, het aanleren van instrumentele vaardigheden als rekenen, schrijven, lezen en rekenen zijn wortels vindt.
 
We willen ons schoolgebouw nog meer inrichten als een school die wereldoriëntatie ‘ademt’. Hierbij valt te denken aan het inrichten van de lokalen als een schoolwoonkamer, waar kinderen worden uitgedaagd iets te doen. Daarom werken de kinderen ook op de gang en gebruiken wij de gangen om werk van de kinderen te etaleren en te showen.
 
Het werken met projecten is kenmerkend voor het Jenaplanonderwijs. Jaarlijks hebben we drie schoolbrede projecten waarin kleuterbouw, onderbouw, middenbouw en bovenbouw samen werken, spelen, spreken en vieren.
 
Onze school beschikt over een documentatiecentrum met computers (met internetverbinding), met leerboeken, informatieve boeken, leesboeken en andere wereldoriënterende materialen die de kinderen kunnen gebruiken bij hun onderzoeken.