Stel cookie voorkeur in

Creatieve en culturele vorming

Creatieve vorming
Een Jenaplanschool heeft oog voor de totale ontwikkeling van het kind. In deze visie krijgt de creatieve ontwikkeling een duidelijke plaats. Om kinderen tot expressie te laten komen is er een beheersing van bepaalde technieken nodig. Op school scheppen we situaties waarin het kind leert zich deze technieken eigen te maken. 
Door middel van muzikale-, bewegings-, verbale- en beeldende expressie wordt de kinderen geleerd hun impressies, gedachten en gevoelens tot uiting te brengen.
 
Omdat we grote waarde hechten aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en de kunstzinnige vorming daarin een duidelijke rol speelt, willen we de kinderen stimuleren tot expressief bezig zijn. 
 
Culturele vorming
Naast het creatieve aspect vinden wij het belangrijk dat het culturele aspect ook aandacht krijgt. Daarvoor gebruiken we vaak korte projecten die de kinderen bewust maken van hun rol in deze maatschappij en cultuur. Dat doen we door:

  • Mee te doen met de cultuurdag van de PABO
  • Excursies en uitstapjes in het teken van culturele ontwikkeling
  • Het adopteren van het Bevrijdingsmonument in Velp en lessen/projecten rondom de tweede wereldoorlog (bovenbouw)
  • Lessen uit Moet Je Doen
  • Cultureel ondernemen
  • Monumentendag