Stel cookie voorkeur in

ICT

De hedendaagse maatschappij, met al haar ontwikkelingen, kan niet meer zonder computers.

Het gebruik van de computer in onze school (ouders, leerkrachten en kinderen) is geen doel, maar middel ter ondersteuning en aanvulling van ons onderwijsleerproces.

We gebruiken de computer voor:
• Automatisering en vaardigheden inoefenen
• Zelfontdekkend en zelfstandig leren
• Informatieve doeleinden
• Verwerking van het geleerde (verslagen maken)
• Differentiatie
• Communicatie
• Administratie
• Registratie

In de bovenbouw hebben alle kinderen sinds dit schooljaar de beschikking over een eigen chromebook. De kinderen werken in een digitale omgeving.
Ook de andere  groepen beschikken over computers die aangesloten zijn op ons netwerk.

Alle stamgroepen maken gebruik van een digitaal schoolbord (active of smart board). Zo steken wij in op de ontwikkelingen rondom interactief en multimediaal les geven.

Voor het gebruik van computers en internet hebben wij een "protocol" opgesteld.
 
Delta heeft een speciale website over Mediawijsheid, deze site is te bezoeken via www.delta-mediawijsheid.nl