Stel cookie voorkeur in

Vier situaties

Samen Spelen
Door samen te spelen leren kinderen beter omgaan met elkaar en met zichzelf. Je leert erbij rekening te houden met een ander, tegen je verlies te kunnen, je te verplaatsen in een ander en om te gaan met de ruimte.

Niet elk spel kan overal. Er zijn verschillende vormen van samen spelen zoals de gym of spelles, het buiten spelen op het plein, het samen spelen in rollenspelen (dramalessen) en het spelen in de klas. 

 

Samen Praten
Je eigen mening durven te geven en van je te laten horen. Twee kreten die echt bij het gesprek horen. De meeste gesprekken vinden plaats in de kring. In een kring is iedereen gelijkwaardig en kijk je elkaar allemaal aan, je hebt de aandacht voor elkaar.

We hebben elke dag wel een kring. Hierin kunnen allerlei zaken aan de orde komen. Kinderen leren hier naar elkaar luisteren en wachten op je beurt. De stamgroepleider krijgt zo een idee wat de kinderen bezig houdt.

Op onze school kennen we de volgende kringen: 
Leeskring: één kind bereidt een leesstukje voor uit een boek. Hij/zij draagt dit voor in de kring, vertelt er over en stelt vragen. 
Kijk- en Vertelkring: in een kijk- en vertelkring presenteert een kind iets waarvan hij veel weet. Hij/zij is enthousiast over een onderwerp en wil daar graag over vertellen. 
WO-kring: wanneer iemand zijn / haar onderzoek klaar heeft kan hij/zij dit presenteren in de WO-kring. Het kind vertelt dan wat hij/zij heeft geleerd en deelt zijn/haar kennis 
Weekendkring: de kinderen vertellen over het weekend en wat zij hebben beleefd. 
Ik-kring: tijdens een ik-kring staat één kind centraal. Hij/zij neemt iets persoonlijks mee en vertelt daar over. 
Krantenkring: één kind neemt een actueel stukje mee uit de krant en vertelt zijn/haar mening er over. Samen met de andere kinderen komt er een discussie over het thema. 
Stellingenkring: na aanleiding van het krantenstukje houdt het kind een stellingenkring. Hij/zij heeft een pakkende en prikkelende stelling bedacht waarover wij gaan discussieren. 
Sociaal-Emotionele-kring: tijdens deze kring praten we over actuele sociale onderwerpen. Dit kan zijn na aanleiding van iets wat gebeurd is in de klas of op het plein of gericht van uit een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
Proefjeskring: het kind bereidt een natuur-scheikundig proefjes voor en demonstreert dit in de klas. Daarna vertelt hij/zij er over en samen kijken we naar. 

Na elke kring wordt er door de rest van de groep tips en tops gegeven over de gehouden kring. Hierdoor leert iedereen van de opmerkingen die zijn gegeven.

 

Samen Werken
Na de kring gaan de kinderen aan het werk. Dat werk moet eerst worden uitgelegd.

In de kleuterbouw wordt in de kring nog besproken welke activiteiten de verschillende groepjes gaan doen. Ze weten dan met wie ze welk werk gaan doen.

In de onder- , midden- en bovenbouw krijgen de kinderen op eigen niveau instructie in de stamgroep. Daar wordt het werk uitgelegd. In de onderbouw volgt daar een dagtaak uit en in de midden- en bovenbouw een weektaak.
In de stamgroep mogen de kinderen elkaar helpen, of samen aan een taak werken. Dit werken aan de taken gebeurt in het blokuur (werkmoment).

De kinderen werken vanaf de onderbouw met een weektaak (of dagtaak) die steeds uitgebreider wordt. 
In welke volgorde de taken gemaakt worden is niet zo belangrijk, als je er maar voor zorgt je aan de afgesproken tijd te houden. In het begin zal er, vooral voor de jongsten, veel begeleiding van de stamgroepleider moeten zijn om werk te leren plannen. Later kunnen de kinderen zelf hun werk beter in plannen en zo zorgen voor een goede verdeling van het werk en van hun eigen ontwikkeling!

 

Samen Vieren
De vieringen zijn onlosmakelijk verbonden met ons onderwijs. Veel gebeurt in de stamgroep maar juist met de viering zijn we samen: laten we zien waar we trots op zijn!

Elke maandag is er in principe een weekopening. Door één van de stamgroepen, of een combinatie van groepen, wordt deze viering voorbereid. In de vorm van verhalen, versjes, dansjes of toneelstukjes wordt er verteld over wat hen in deze tijd heeft bezig gehouden.

Naast de weekopening kennen we nog meer (grote) vieringen, onder andere : verjaardag van de kinderen en stamgroepleid(st)ers, Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw, Pasen, weeksluitingen in de klas, projectopening en projectsluiting. 
 
Onder het kopje ''vieringen'' vindt u meer informatie over vieringen en speciale activiteiten