Stel cookie voorkeur in

Zelfstandigheid

Met zelfstandigheid bedoelen we datgene wat kinderen alleen kunnen doen en maken. De leerlingen ontvangen van de stamgroepleid(st)er instructie en ondersteuning op het eigen niveau of in niveaugroepen. Het kind krijgt taken die uitdagend zijn en die het aankan, die het kind voldoende vrijheid laten voor eigen invulling, maar die tegelijkertijd geen ruimte bieden voor vrijblijvend meedoen.
 
Wij hechten waarde aan de zelfstandigheid van kinderen. Wij willen de kinderen leren om zelfstandig te handelen om dat zo later goed te kunnen gebruiken. Dat betekent dat er vanuit een veilige, gestructureerde situatie aandacht besteden aan: 
 

  • omgaan met uitgestelde aandacht
  • leren plannen en registreren
  • leren samenwerken