Stel cookie voorkeur in

Rooster en tijden

We werken op school met een continurooster, wat wil zeggen dat de kinderen tussen de middag op school blijven en gezamenlijk hun meegebrachte lunch gebruiken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De roosters van de verschillende bouwen staan hiernaast. 
 

Met het continurooster spelen wij in op maatschappelijke ontwikkelingen, maar vooral ook op het schoolconcept, dat grote waarde hecht aan samen leven (samen eten, samen spelen). 
De 4-jarigen die voor het eerst naar school komen, gaan eerst halve dagen (ochtenden) naar school. Na verloop van tijd komen er de middagen bij.
 

Voor het overblijven tussen de middag geeft u uw kind brood en drinken mee. Wilt u als drinken geen voorverpakte of koolzuurhoudende dranken zoals cola, sinas, cassis e.d. meegeven?!
 

In de onderbouw is er halverwege de ochtend een “fruitkring”. Geef uw kind ook daadwerkelijk fruit mee en/of iets te drinken in een beker. Als uw kind een sinaasappel meeneemt, wilt u dit dan geschild en in stukjes in een bakje meegeven.
De “fruitkring” duurt een kwartier; houd u er rekening mee dat uw kind zijn of haar fruit/drinken ook op kan. Geef dus niet teveel mee. 
Ook de kinderen van midden- en bovenbouw kunnen voor de morgenpauze fruit en/of drinken meebrengen.
 

Surveillance
Tijdens de eerste pauze (10.15 u. - 10.30 u.) en tweede pauze wordt er gesurveilleerd door het team. De kinderen worden tijdens de twee pauzes gehouden aan gezamenlijk afgesproken regels.

weekrooster

Kleuterbouw en onderbouw
maandag | 08.30 uur t/m 14.45 uur
dinsdag | 08.30 uur t/m 14.45 uur
woensdag | 08.30 uur t/m 12.15 uur
donderdag | 08.30 uur t/m 14.45 uur
vrijdag | 08.30 uur t/m 12.00 uur

 

Middenbouw en bovenbouw
maandag | 08.30 uur t/m 14.45 uur
dinsdag | 08.30 uur t/m 14.45 uur
woensdag | 08.30 uur t/m 12.15 uur
donderdag | 08.30 uur t/m 14.45 uur
vrijdag | 08.30 uur t/m 14.45 uur