Stel cookie voorkeur in

Doelstellingen

De doelstelling van de Roncallischool is afgeleid van de ideeën (twintig basisprincipes) over opvoeding en onderwijs van Peter Petersen.
Belangrijke elementen daarin zijn: 
• Opvoeding en onderwijs gaan in onze schoolsituatie hand in hand ;
• Het kind staat centraal;
• Er is ruimte voor een ontwikkeling naar eigen aard, behoefte, aanleg en tempo; binnen de mogelijkheden die de school op organisatorische en expertise niveau kan bieden.
• De school werkt mee aan de totale vorming van het kind op sociaal, verstandelijk, maatschappelijk en creatief gebied;
• De school richt zich hierbij op het vergroten van de culturele en existentiële vaardigheden: 
     - culturele vaardigheden: technische vaardigheden voor het vergroten van de communicatiemogelijkheden 
        (hierbij horen zaken als rekenen, schrijven, lezen van allerlei soorten informatie. 
     - existentiële vaardigheden: deze hebben meer met het leven en de samenleving te maken: 
        ~ Spreken met elkaar, 
        ~ Initiatieven durven nemen, 
        ~ Kritisch leren denken en kijken, 
        ~ Respect voor anderen en het andere om je heen, 
        ~ Eerlijk en jezelf willen zijn, 
        ~ Leren samenwerken.
 
Bij dit alles is het onderwijs een kwestie van ‘leren leven’ en ‘leren om te leven’. Kennis ontwikkelt zich daar doorheen.
Vanuit deze visie probeert de school de kinderen voor te bereiden op de samenleving waar ze later mee te maken krijgen. 
Vanuit deze kenmerken formuleerden wij binnen onze school de volgende doelstelling:
 
Met het onderwijs op onze school beogen wij samen met de ouders en anderen in belangrijke mate bij te dragen aan de opvoeding van het kind, met zijn of haar eigen aard en aanleg, tot een volwassen mens, die:

• REKENING WEET TE HOUDEN MET ANDERE MENSEN EN MET ZICHZELF,
• ZICH VERANTWOORDELIJK VOELT VOOR WAT HEM OF HAAR OMRINGT,
• KRITISCH EN ZELFSTANDIG KAN DENKEN, BESLUITEN EN HANDELEN.