Stel cookie voorkeur in

Roncallischool

De Roncallischool bestaat sinds 1966. De school dankt haar naam aan Paus Johannes XXIII, wiens familienaam Roncalli was. Gestart werd in een noodonderkomen aan de Kerkallee. Na een korte aanloopperiode werd de definitieve vestiging aan de Korte Wal betrokken.
 
Deze bestond uit de 6 klassige Roncallischool (lagere school) en de 3 klassige Wigwam (kleuterschool).
Enige jaren na de oprichting werd besloten te gaan werken volgens de principes van Peter Petersen: Wigwam en Roncallischool werden Jenaplanschool.

Met de Wet op het Basisonderwijs zijn beide opgegaan in de huidige Roncallischool (school voor Jenaplanonderwijs).
Sinds 2001 is de school ondergebracht in een vernieuwd gebouw. In 2005 is de school wederom verbouwd en zijn er twee lokalen bijgebouwd. Wij streven naar handhaving van het huidige leerlingenaantal (rond de 250). Momenteel telt onze school 10 stamgroepen: acht op de begaande grond en twee op de eerste verdieping.
 
In 2013 zijn we een gecertificeerd Jenaplanschool. De NJPV heeft ons officieel erkend als Jenaplanschool die de principes van het Jenaplan nastreeft!
 
In 2013 hebben we een keuze gemaakt om per schooljaar 2013-2014 te gaan werken met tweejarige-stamgroepen. Hoewel de indeling van de stamgroepen is veranderd blijven de Jenaplanprincipes van kracht! We zijn en blijven een Jenaplanschool!