Stel cookie voorkeur in

School ondersteuningsprofiel (SOP)

Met de invoering van Passend Onderwijs is iedere school verplicht om een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Hierin staat onder andere welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school kan bieden. Het samenwerkingsverband legt van alle aangesloten scholen de profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Zo wordt duidelijk of alle leerlingen een passende plek kunnen krijgen.

 

Het SOP bestaat uit twee delen. Deze zijn hieronder te downloaden:

SOP Deel 1: analyse rapportage
SOP Deel 2: Algemeen Roncallischool

 

Meer informatie over Passend Onderwijs in onze regio vindt u op: www.passendwijs.nl