Stel cookie voorkeur in

Financiën

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is noodzakelijk om de vele sociale en creatieve activiteiten op school mogelijk te maken. Van de opbrengst van de ouderbijdrage worden onder dee activiteiten op school betaald.

U wordt allen verzocht uw ouderbijdrage over te maken op girorekening 3060480 ten name van Ouderbijdragen Roncallischool te Velp. 
U ontvangt dus geen acceptgiro! Wel wordt er een brief/mail verstuurd naar alle ouders. 

Evenals vorig jaar is de ouderbijdrage als volgt vastgesteld:
Voor elk kind:    € 47,50

Mocht u problemen hebben met de betaling van dit bedrag dan kunt u contact opnemen met Dieuwke de Witt.
 
Declaraties
Mocht u een declaratie hebben voor het ouderforum dan kunt u de declaratie (voorzien van naam, adres, rekeningnummer en het bonnetje) achterlaten in het postvakje van de penningmeester van het ouderforum. Het postvakje is te vinden in de teamkamer.
Elke woensdag wordt het postvakje geleegd en worden de declaraties zo snel mogelijk overgemaakt.