Stel cookie voorkeur in

Ouderforum

Wat doet het ouderforum?
Heeft u zich wel eens afgevraagd waar de ouderbijdrage blijft? Heeft u zich wel eens afgevraagd waar de vermelding OF op de kalender voor staat? Of waar u vragen of signalen kwijt kunt die u niet rechtstreeks kunt of wilt delen met de directrice? En of er een klankbord is tussen ouders en directie?

Voor deze zaken is er het OuderForum, een groep ouders die tussen de ouders en directie als schakel is ingesteld. Het OF beheert ook de ouderbijdrage. Deze wordt dus beheerd en gecontroleerd door ouders zoals u en wij. Misschien bedenkt u zich soms suggesties voor verbeterpunten in de dagelijkse gang van zaken op school. Om dat op de juiste plek te krijgen kunt u één van ons aanspreken op het schoolplein of ons mailen op ouderforum@roncallischool.nl . Wij willen ons hieronder met foto voorstellen omdat wellicht niet bekend is wie er in het ouderforum zitten,. Ook vermelden wij de namen van onze kinderen met stamgroep.

Wij willen u vragen om er eens over na te denken of u iets voor ons zou kunnen betekenen. Hetzij als vast aanspreekpunt bij activiteiten, hetzij om zitting te nemen in het ouderforum. Indien dit u aanspreekt, neemt u dan contact met ons op via ouderforum@roncallischool.nl. 

De enquête
Via een enquête (aan het begin van het nieuwe schooljaar) vraagt het ouderforum hulp aan ouders die mee willen helpen bij een activiteit. Te denken valt aan brigadieren, pleinwacht, documentatiecentrum, wereldoriëntatie, keuzecursus, klusjesgroep, fotograferen, oudertoneel, schoolkamp, avondvierdaagse, enz. 
Daar waar de ouders direct in school assisteren bij activiteiten de school aangaande, vallen zij onder de directe verantwoording van het team.
 
Vergaderingen
Het ouderforum vergadert dit schooljaar op:

05-11-2018

09-01-2019

18-02-2019

09-05-2019

18-06-2019

De vergaderingen van het ouderforum zijn openbaar. U kunt deze dus bijwonen.  

 
Leden ouderforum
Het ouderforum van dit schooljaar bestaat uit de volgende ouders:

Elske van der Kolk

Valesca Gal

Pim Visser

Sabine Scheerder

Hellen Scheerder

Melissa Kruisland-Thijssen
 

Contact met het Ouderforum
Wilt u contact hebben met iemand uit het ouderforum? Spreek hem of haar aan op het schoolplein of in de school! Mailen kan natuurlijk ook: ouderforum@roncallischool.nl.