Stel cookie voorkeur in

Uw kind op onze school?!

Graag zien wij uw kind bij ons op school! Maar hoe gaat de aanmelding in zijn werk?

Een Jenaplanschool. Wat is dat?

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Via deze link is ons ondersteuningsprofiel te vinden. 

Vrijblijvend gesprek en bezichting school
Wanneer u een keer wilt kijken bij ons op school kunt u vrijblijvend een gesprek met de directeur aanvragen. Zij vertelt u graag het een en ander over de school en laat deze ook graag aan u zien. Zo heeft u een indruk over de school.
 
Aanmelding
De aanmelding vindt vervolgens plaats door middel van het aanmeldformulier. Indien er een verslag van de peuterspeelzaal beschikbaar is vinden wij het prettig om daarover te kunnen beschikken.
 
 Circa 3 maanden voordat uw kind daadwerkelijk start op onze school krijgt u nog een vragenlijst(entreeformulier) met vragen over uw kind die voor ons van belang zijn voor de indeling in één van de 3 kleutergroepen. 

En dan?
Vaak krijgen we daarna van veel ouders van toekomstige 4-jarigen de vraag: 'Hoe gaat het nu verder?'
Een paar weken voordat uw kind 4 wordt, krijgt het van ons een uitnodiging.
Voordat uw kind 'officieel' komt, kan het een aantal keren in de groep meedraaien. De stamgroepleerkracht neemt contact met u op over een te maken afspraak. De uitnodiging krijgt uw kind bewust niet te lang voordat het jarig is, aangezien jonge kinderen moeilijk kunnen overzien hoe lang het nog duurt voordat ze naar school mogen. Als nu de uitnodiging bij u in de brievenbus valt, kunt u samen de nachtjes tellen!
 
Uw kind start altijd voor halve dagen. Na 3 weken wordt dit in onderling overleg uitgebreid naar hele dagen.
 
Overstap basisschool-basisschool
Indien uw kind al op een andere basisschool heeft gezeten volgt er een andere procedure. Dit gaat volgens het tussentijdse aannameprotocol. Meer informatie is hierover te krijgen via de directeur.