Stel cookie voorkeur in

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit drie stamgroepen:
De Torenvalken (juf Bianca en meester Pim), de Steenuilen (meester Edwin) en de Adelaars (meester Remco).
 
Mirjam is als onderwijsassisente ook verbonden aan de bovenbouw. 
 
Elke stamgroep bestaat uit zevendejaars en achtejaars kinderen van de school. Bij de Steenuilen zitten 6e en 7e jaars in de stamgroep. Elke jaargroep heeft zijn eigen rol: jongste, middelste of oudste. De kinderen werken in heterogene tafelgroepjes, kinderen van verschillende leeftijden zitten dus bij elkaar.
 
Ons doel in de bovenbouw is om de kinderen nog verder te laten doorgroeien tot een persoonlijk individu en ze voor te bereiden voor het Voortgezet Onderwijs.
 
Daarvoor hanteren wij de vier Jenaplansituaties: spel, gesprek, viering en werk. Deze situaties hebben we samengevoegd in een ritmisch weekplan: een weekrooster waarbij alle vier de situaties voldoende aanbod komen!
 
Maar wat doen we dan allemaal? Lees maar mee:
 
Spel
Spel is een belangrijke situatie binnen onze school. Bij spel kunnen de kinderen even stoom afblazen of zich juist extra goed concentreren op een drama-opdracht. Inleven in een ander en sociale interacties zijn niet weg te denken bij spel. In de bovenbouw spelen de kinderen op verschillende manieren. Van een (leer)spel achter de computer tot intensief voetballen in de voetbalkooi. Je komt van alles tegen
 
Een van de belangrijkste spelsituaties vindt plaatst aan het begin van het schooljaar: het kamp!
Drie dagen en twee nachten verblijven we in een blokhut midden in de bossen. Daar beleven wij veel plezier en doen we erg veel leuke dingen. Naast veel plezier hebben heeft het kamp het doel om de jongste kinderen te laten wennen aan de stamgroep en de stamgroepleider, en natuurlijk andersom. Daarnaast wordt het groepsgevoel sterker gemaakt door veel dingen samen te doen!

Gesprek
Je eigen mening durven te geven en van je te laten horen. Twee kreten die echt bij het gesprek horen. De meeste gesprekken vinden plaats in de kring. In een kring is iedereen gelijkwaardig en kijk je elkaar allemaal aan, je hebt de aandacht voor elkaar. In de bovenbouw kennen wij de volgende kringen: krantenkring, stellingenkring, weekendkring, WO-kring, kijk en vertelkring, leeskring, proefjeskring, ik-kring en de sociaal-emotionele kring.
 
Viering
Elke maandag start de school met een weekopening. Ook de bovenbouw doet mee met de weekopening. 
 
Werken
Naast het praten, vieren en spelen wordt er in de bovenbouw ook keihard gewerkt. De kinderen werken met een weektaak die ze op de maandag invullen. Daarna plannen ze zelf het werk over de week. In de werkuren (blokuren) maken de kinderen de opdrachten. Dat doen ze zelfstandig of samenwerkend met iemand. De instructies vinden ook plaats in de werkuren, dit gebeurt op niveau. Naast het werken aan de verplichte opdrachten werken de kinderen ook veel aan hun eigen wereldoriëntatie-onderzoeken. Zij stellen leervragen en doen hier onderzoek na. Uiteindelijk presenteren ze hun resultaten en het proces in een kring!
 
Naast dit alles horen nog enkele andere begrippen bij de bovenbouw: entreetoets, eindtoets en afscheid
Alle drie zijn met elkaar verbonden. Als zevendejaars maken de kinderen de entreetoets. Daarna krijgen ze een voorlopig advies voor de middelbare school. Als achtstejaars maken de kinderen in april de eindtoets voor het basisonderwijs. Voordat ze de toets hebben gemaakt hebben ze hun advies voor de middelbare school al gekregen en zijn de meeste ook al aangenomen. Na de eindtoets breekt een tijd van afscheid nemen aan. In de laatste week van het schooljaar nemen de oudste kinderen van de school afscheid van alles wat vertrouwd is met een zelf gemaakte viering, samen dineren, afscheid in de stamgroep en soms ook een traan!
 
Dit alles is maar een greep uit ons bovenbouwassortiment. Meer weten? Vraag het de kinderen, zij kunnen u vast en zeker meer vertellen over het spelen, werken, vieren en praten in de bovenbouw!

Download hieronder de voorbeeldtoetsen van de Centrale Eindtoets. Deze kun je thuis rustig eens bekijken. Zo krijg je een idee van de Centrale Eindtoets. 

Centrale Eindtoets Basis Dag 1
Centrale Eindtoets Basis Dag 2
Centrale Eindtoets Basis Dag 3

 

Download hieronder de pubergids voor jongens en/of meisjes!

Gids over jongens

Gids over meisjes