Stel cookie voorkeur in

Staking

06-11-2019

Maandag hebben wij u al uitgebreid geïnformeerd waarom de Ommelander woensdag dicht was en het team zich geconformeerd heeft aan de staking.  

Wij zijn de woensdag, voordat we naar het kerkplein vertrokken, gestart met een gesprek met elkaar.

Er liggen in het primair onderwijs urgente vraagstukken die het bieden van goed onderwijs bedreigen.

Te denken valt aan lerarentekort, waardering voor het vak, werkdruk en Passend Onderwijs.

Via bijgaande foto willen wij de noodzaak voor structurele investeringen in het onderwijs nogmaals onder de aandacht brengen.

Ons inziens:

                      WRINGT DE SCHOEN!