Stel cookie voorkeur in

Verdraagzaamheid

02-04-2018

Verdraagzaamheid kan voor kinderen een moeilijk begrip zijn. Toch is het goed dit te verkennen en benoemen. Als je verdraagzaam bent, moet je je kunnen verplaatsen in een ander en snappen vanuit welk perspectief de ander handelt. ‘Waarom doe je zo?’ is een belangrijke vraag om de kinderen te leren stellen.