Stel cookie voorkeur in

Luister naar je geweten!

01-04-2019

Kinderen zijn zich erg bewust van regels. Ze zullen snel kunnen benoemen of iets wel of niet mag. Het goede willen doen, hangt samen met geen straf willen krijgen. Maar kinderen gaan in deze fase ook meer rekening houden met de belangen en beweegredenen van anderen. Ze leren goede keuzes te maken op basis van hun morele gevoelens. Keuzes die goed zijn voor zichzelf, de ander en hun omgeving. Een basis voor een veilige groep!