Stel cookie voorkeur in

Schoolarts

08-04-2015

Waarvoor kan ik bij de jeugdgezondheidszorg terecht?

Standaardonderzoeken
In het kalenderjaar dat uw kind 6 en 11 jaar wordt, krijgt uw kind op school een standaard onderzoek door de jeugdarts. Voorafgaand aan deze onderzoeken ontvangt u twee vragenlijsten. Met uw antwoorden kunnen we samen met u tijdens het onderzoek een inschatting maken van de gezondheidssituatie en het welzijn van uw kind.  U kunt ook aangeven of er onderwerpen zijn die u graag zónder uw kind erbij met de arts wilt bespreken. Ook de leerkracht levert, in overleg met u, bijzondere aandachtspunten bij ons aan.
Dingen als eten, slapen, zindelijkheid, spelen, sporten, leren, omgaan met andere kinderen worden besproken aan de hand van een vragen formulier. Bij het onderzoek wordt aandacht besteed aan de zintuiglijke ontwikkeling (o.a. zien en horen), aan lengtegroei en gewicht, aan de mondgezondheid, aan de motoriekontwikkeling en aan de houding. Daarnaast is er aandacht voor vragen van ouders en school. Een onderzoek wordt afgesloten met een conclusie en zonodig een advies. Ook kan een controle afgesproken worden of kan een verwijzing nodig zijn.

Spreekuren
Naast de onderzoeken waar alle kinderen worden gezien, houden jeugdartsen spreekuren. Er zijn verschillende aanleidingen voor een afspraak op een spreekuur, bijvoorbeeld:

 • Vragen of vervolgonderzoek vanuit het standaardonderzoek door een jeugdarts ;
 • U heeft zelf vragen over de ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van uw kind of uw kind heeft vragen.
 • Het consultatiebureau heeft met u afgesproken dat een extra onderzoek zal plaatsvinden;
 • Er zijn zorgen of vragen over de ontwikkeling van uw kind vanuit school of anderen. Nadat u daarover bent geïnformeerd, wordt een afspraak bij de JGZ gemaakt.

Wat u vertelt in een spreekuur valt binnen de privacyrichtlijnen zoals u die gewend bent bij uw huisarts. Er zal dus niks besproken worden met derden, zoals school, zonder dat u daarvan op de hoogte bent.
 
Vaccinaties
Ook na de kleuterperiode heeft uw kind nog een aantal vaccinaties nodig om infecties te voorkomen. Als uw kind 9 jaar is, krijgt u van de JGZ een oproep voor vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en tegen de bof, mazelen en rode hond (BMR). Meisjes worden op 13-jarige leeftijd opgeroepen voor de HPV vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Deze vaccinaties worden meestal georganiseerd in een sporthal.
 
Informatie en Contact

 • U kunt de JGZ bellen voor vragen of om een afspraak te verzetten via de informatielijn tel: 088 355 60 00 of per mail via ggd@vggm.nl
 • U kunt hier uw vragen anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door de jeugdarts of verpleegkundige.
 • Op de website: www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg kunt u folders over opvoeden en opgroeien en over gezondheidsproblemen vinden.
 • Op de website: www.cjgregioarnhem.nl informatie overhet regionale cursusaanbod van de JGZ.
 • En op de website www.geweldloosopvoeden.nl voor informatie over geweldloos opvoeden .


Werkwijze in de jeugdgezondheidszorg
De afdeling JGZ van Hulpverlening Gelderland Midden (=GGD) onderzoekt alle kinderen op 5/6 jarige leeftijd en 10/11 jarige leeftijd. Daarnaast is de JGZ vanaf dit schooljaar regelmatig op school aanwezig voor spreekuren. Alle kinderen kunnen worden aangemeld voor deze spreekuren. Ook is het mogelijk om telefonisch advies in te winnen via een dagelijks telefonisch spreekuur. De schoolarts die aan de Horizon is verbonden heet Nicole Greijer.
 
De Jeugdgezondheidszorg werkt preventief, dat wil zeggen, uit voorzorg. Alle kinderen worden op verschillende leeftijden gezien om mogelijke problemen in het opgroeien op het spoor te komen. Daarnaast helpt de JGZ bij het bewandelen van de juiste weg als er problemen zijn gesignaleerd.
 
Dit schooljaar worden alle kinderen van 5/6 jaar volgens een nieuwe werkwijze onderzocht. Ook voor de 10/11 jarigen gaat de nieuwe werkwijze binnenkort in.
 
Informatieset
Voordat uw kind wordt onderzocht, krijgt u een informatieset Jeugdgezondheidszorg thuisgestuurd. Hierin wordt uitgelegd hoe het onderzoek precies in zijn werk gaat. U krijgt ook een vragenlijst met vragen over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Deze lijst moet ingevuld worden ingeleverd bij de leerkracht. De leerkracht zelf krijgt ook een lijst waarop hij invult bij welke kinderen hij/zij extra aandacht gewenst vindt. Voordat uw kind op deze lijst wordt ingevuld, zal de leerkracht dit met u bespreken.  
 
Onderzoek op 5/6 jarige leeftijd en 10/11 jarige leeftijd
Nieuw is dat de doktersassistente het onderzoek uitvoert. De doktersassistente voert een screening uit. Ze doet geen uitgebreid onderzoek, maar kijkt of er aanleiding is om nader onderzoek door de jeugdarts of verpleegkundige te laten doen. Ze bekijkt daarvoor de ingevulde vragenlijsten en doet een aantal testen. Op deze manier krijgt ze een goede indruk van de ontwikkeling en gezondheid van uw kind.
 
Bevindingenformulier
Na het onderzoek vult de doktersassistente een formulier met bevindingen in. Dit formulier krijgt uw kind in een envelop mee naar huis. Op deze manier wordt u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Op het formulier staat ook of u een uitnodiging krijgt voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.
 
Folders
Hulpverlening Gelderland Midden heeft over verschillende onderwerpen folders met informatie voor ouders. Als een folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee met het bevindingenformulier. Sommige folders worden aan alle kinderen meegegeven.
 
Zelf een afspraak maken voor het spreekuur
Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak naar 026 - 377 3805. Soms is het eerstvolgende spreekuur op de eigen school, soms op een andere nabij gelegen locatie.
 
Doorverwijzing naar het spreekuur door de leerkracht
Als de leerkracht van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige, zal hij/zij dit doorgeven aan Hulpverlening Gelderland Midden. Hij/zij zal dit altijd eerst met u overleggen.
 
Telefonisch spreekuur voor algemene vragen over opvoeding en gezondheid
Heeft u een vraag over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind, dan kunt u op maandag t/m donderdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur bellen naar een jeugdverpleegkundige van Hulpverlening Gelderland Midden via 026 - 377 5289. U kunt terecht met vragen over bijvoorbeeld slaapproblemen, bedplassen, eetproblemen, druk gedrag, etc. Ook als u naar aanleiding van het bevindingenformulier vragen heeft, kunt u bellen naar het telefonisch spreekuur.
 
Contact:

 • Afspraak op het spreekuur n.a.v. onderzoek doktersassistente (=screening)
  Hiervoor hoeft u niet te bellen, u ontvangt automatisch een uitnodiging
 • Afspraak op het spreekuur op eigen initiatief
  026 - 377 3805
 • Algemene informatie over JGZ
  www.HulpverleningGelderlandMidden.nl 
 • Servicedesk (afspraken- & informatielijn)
  026 - 377 3805
 • Voor algemene vragen over opvoeden en gezondheid: Telefonisch spreekuur ma - do 16.00 - 17.00
  026 - 377 5289
 • Bereikbaarheid per mail
  Bedrijfsbureau-vgz@hvdgm.nl

Meer informatie over de gezondheid van kinderen vindt u op onze vernieuwde website www.HulpverleningGelderlandMidden.nl. U vindt de Jeugdgezondheidszorg onder: Volksgezondheid/GGD > Jeugd en gezondheid >

Digitale aanmelding: 
Digitaal aanmeldingsformulier