Stel cookie voorkeur in

Jeugdgezondheidszorg

08-04-2015

Wat is de jeugdgezondheidszorg?

Op alle scholen in Nederland is een jeugdarts werkzaam, zo ook op de school van uw kind. De jeugdarts is niet in dienst van de school maar werkt voor de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD (hierna afgekort als JGZ). Wel werkt de jeugdarts samen met de school. Op bepaalde dagen is zij op school aanwezig en ontvangt ouders en kinderen voor een onderzoek. Het doel van deze onderzoeken is vast te stellen hoe het met het kind gaat. Dit onderzoek is niet een herhaling van wat de specialist en bijvoorbeeld de revalidatie arts al doen. Het is een onderzoek waarin ze met een sociaal medische blik naar een kind kijkt. Zij kijkt naar de ontwikkeling en het functioneren van het kind: Hoe ontwikkelt het kind zich cognitief, motorisch, op het gebied van de spraak / taalontwikkeling, sociaal-emotioneel en op  seksueel gebied (als het wat ouder wordt) en hoe functioneert het kind thuis, op school en in de vrije tijd.
 
Alle kinderen worden in het kalender jaar dat ze 6 en 11 jaar worden, gezien voor een standaard onderzoek op school door de jeugdarts. Naast de onderzoeken waar alle kinderen worden gezien, houden jeugdartsen spreekuren. U kunt hiervoor ook zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van uw kind. Voor meer informatie over de onderzoeken en spreekuren kunt u onze website raadplegen.
Daarnaast neemt de jeugdarts ook vaak deel aan de zorgstructuur binnen school waarin kinderen die extra aandacht nodig hebben, worden besproken nadat ouders toestemming hiervoor hebben gegeven.
 
Informatie en Contact

  • www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg : voor onder andere folders over opvoeden en opgroeien en over gezondheidsproblemen. Informatie over de werkwijze van de JGZ
  • www.cjgregioarnhem.nl : het regionale cursusaanbod van de JGZ.
  • JGZ informatielijn via 088 355 60 00 of per mail via ggd@vggm.nl: voor vragen of om een afspraak te verzetten U kunt uw vragen hier anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door de jeugdarts of verpleegkundige.

Website jeugdgezondheidszorg