Stel cookie voorkeur in

Actueel

16 augustus 2019

Eerste schooldag van het schooljaar 2019-2020

Hopelijk kan iedereen terugkijken op een fijne vakantie. Maandag 19 augustus gaan we weer van start. Wij hebben er zin in! Vanzelfsprekend kunt u de eerste schooldag met uw zoon / dochter mee naar de...

02 juli 2019

Schoolkalender 2019-2020

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt het zogenaamde groene inlegvel vervangen door een schoolkalender. Een papieren versie van deze kalender wordt in de eerste week na de vakantie via uw oudste...

18 juni 2019

Programma Feestweek

Als u deze nieuwsbrief niet in uw browser kunt lezen, klik dan op deze link: Nieuwsbrief

18 juni 2019

Wisseldag

Op woensdag 26 juni maken alle kinderen van 9.00 uur tot 10.00 uur kennis met hun nieuwe klasgenoten en leerkracht(en). Zo weten de kinderen met wie zij na de zomervakantie in de klas zitten. De...

20 mei 2019

40 jaar in het onderwijs!

Dit jaar zijn (of waren) de juffen José, Trudi, Joke en Dorothé 40 jaar werkzaam in het onderwijs! Wat een prestatie! Van harte gefeliciteerd! Uiteraard hebben wij hen, als team, in het zonnetje...

08 mei 2019

Groepsindeling schooljaar 2019-2020

Achter de schermen zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor het schooljaar 2019-2020.Ook wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van allerlei afsluitende activiteiten. U...

09 april 2019

Gezonde paaslunch

Vanwege de Cito eindtoets in groep 8 organiseren we dit jaar een paaslunch. Deze zal plaatsvinden op donderdag 18 april. Ook dit jaar streven we naar een “smakelijke en gezonde” paaslunch...

03 april 2019

Vastenactie 2019

Om het jaar steunt onze school een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Kruispunt. Stichting Kruispunt maakt het verschil voor een ander. Zij zet zich in om de leefomstandigheden van dak- en...

12 maart 2019

Oudertevredenheidsonderzoek

Wij willen graag weten hoe tevreden u bent over onze school. Via http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/VKQ9BT6 kunt u een korte vragenlijst invullen. Uw antwoorden blijven anoniem. Heeft u...

20 februari 2019

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Voor 'de vroegboekers' onder ons hierbij alvast het vakantierooster voor het volgende schooljaar 2019-2020. Herfstvakantie ma 14 oktober t/m vr 18 oktober...

19 februari 2019

Evaluatie ontruimingsoefening

Woensdag 6 februari heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 waren hier ook bij betrokken. Binnen 8 minuten was iedereen veilig buiten en was alles...

05 februari 2019

Ontruimingsoefening

Op woensdag 6 februari is er een ontruimingsoefening gepland, waar de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en alle anderen in het gebouw aan meedoen. Een ontruimingsplan beschrijft wat er moet gebeuren om...

16 januari 2019

Het aanmelden van nieuwe leerlingen

Als uw zoon/dochter dit schooljaar of in het schooljaar 2019-2020 4 jaar wordt en u kiest voor een aanmelding op onze school, een vriendelijk verzoek om hier niet te lang mee te wachten. Het is voor...

16 januari 2019

Voorschoolse opvang (VSO)

Binnenkort gaan we starten met Voorschoolse Opvang (VSO). Met ingang van 1 februari 2019 bieden wij op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend opvang aan vanaf 7.30 uur Voor informatie en aanmelding...

08 januari 2019

Uitkomsten leerlingtevredenheid 2018-2019

Het wetsartikel ‘Zorgplicht en veiligheid op school’ is per 1 augustus 2015 van kracht en schrijft voor dat scholen verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school. Scholen moeten...

22 december 2018

Opbrengst kerstmarkt t.b.v. de Voedselbank Arnhem

06 december 2018

Kerst op de Kringloop

Op donderdag 20 december zal er op de Kringloop een kerstmarkt zijn. Deze markt vindt plaats op de ochtend. De tijden van de markt zijn: Onderbouw (groepen 1 en 2) van 8.45 tot 9.30 uur Middenbouw...

22 november 2018

Sint Nicolaas komt op bezoek op de Kringloop

Woensdag 5 december bezoekt Sint Nicolaas, samen met zijn pieten, onze school. We maken er dan in de groep, maar ook op het podium een gezellige ochtend van. Het open podium rooster ziet er als volgt...

06 november 2018

Nationaal Schoolontbijt

Voor meer informatie over het Nationaal Schoolontbijt verwijs ik u naar onderstaande link Nationaal Schoolontbijt

10 oktober 2018

Halloween

Griezeltocht Op woensdag 31 oktober wordt er weer een Halloween griezeltocht georganiseerd door de oudervereniging. Meelopen met de tocht kan tussen 18.15 en 19.30 uur. Inschrijven kan voor...