Stel cookie voorkeur in

De landelijke onderwijsstaking gaat door!

05-11-2019

Afgelopen vrijdag is bekend geworden dat het kabinet met bonden en werkgevers een akkoord heeft weten te bereiken dat vastgelegd is in het ‘Convenant Aanpak Lerarentekort’. Het convenant is een akkoord tot het einde van de huidige kabinetsperiode en betreft een bedrag van bijna € 460 miljoen.

De € 460 miljoen is bijna allemaal incidenteel geld en een deel gaat naar het Primair Onderwijs; dus geen structurele middelen.

De vakbonden hebben in eerste instantie aangegeven dat de geplande landelijke staking op woensdag 6 november daarmee komt te vervallen.

Het geld is volgens velen in onderwijsland geen oplossing voor de structurele problemen in het onderwijs zoals bijvoorbeeld het lerarentekort, de werkdruk en de te lage salarissen. De kwaliteit van  het onderwijs staat onder druk.

Afgelopen zondag is bekend gemaakt dat de landelijke staking op woensdag 6 november toch doorgaat. Diverse vakbonden geven aan dat het convenant te snel getekend is.

In het weekend heeft er een peiling onder het personeel van basisschool de Kringloop plaatsgevonden. Het incidentele karakter van dit akkoord heeft er toe geleid dat het merendeel van de personeelsleden van de Kringloop gebruik wil blijven maken van hun stakingsrecht.

Dit betekent dat er woensdag 6 november geen les wordt gegeven op basisschool de Kringloop en dat alle leerlingen dan vrij zijn.

We hopen op uw begrip.