Stel cookie voorkeur in

Uitslag leerlingtevredenheid 2020

10-02-2020

Het wetsartikel ‘Zorgplicht en veiligheid op school’ is per 1 augustus 2015 van kracht en schrijft voor dat scholen verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school. Scholen moeten onder andere eens per schooljaar de veiligheid van leerlingen op school onderzoeken met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. De inspectie ziet toe op de naleving van deze wettelijke verplichting. Met het afnemen van de zogenaamde ‘Vensters-vragenlijst leerlingtevredenheid’ onder de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 voldoen wij aan de monitoringsplicht en de eisen die de wet ‘Zorgplicht veiligheid op school’ stelt. Hieronder de resultaten van onze school

 

Uitslag leerlingtevredenheid 2019-2020

Over de school                                                                                  Gemiddeld cijfer

Hoe vind je het op school?                                                                    7,8

Hebben jullie een leuke klas?                                                                7,2

Vind je het leuk om met de kinderen uit jouw klas om te gaan?            7,6

 

De lessen op school

Ben je tevreden over wat je leert op school?                                        8,8

Vind je de regels op school duidelijk?                                                   8,4

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?                           8,5

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?               8,4

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?                                   8,6

 

Rapportcijfer

Welk rapportcijfer geef je de school?                                                   8,2