Stel cookie voorkeur in

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. (zie ook hier)

Om deze overgang in goede banen te leiden en omdat er nog heel veel vragen en onduidelijkheden zijn bij de scholen, hebben we de Werkgroep Privacy opgezet. Deze werkgroep houdt zich bezig met het gehele privacyvraagstuk en we werken samen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in deze vraagstukken. 

Naast informatievoorziening is ook een belangrijk doel de ontzorging van de scholen. We streven ernaar om zoveel mogelijk zaken te regelen voor de scholen of het zo makkelijk mogelijk te maken. Deze website is ingericht voor de ontzorging en je kunt hier nieuws, relevante informatie en/of downloads vinden ter ondersteuning.

Vragen kun je stellen onder het kopje Deltascholen - Contact.

Meldpunt privacy

De ontdekker moet in een meldingsformulier minimaal  de onderstaande gegevens kunnen invullen:

* Datum/periode van het beveiligingsincident / datalek

* Gegevens van de melder (naam, functie, hoe te bereiken)

* Heeft het incident binnen de school plaatsgevonden, zo niet waar dan wel

* Toedracht van het incident

* Korte beschrijving van het incident (verlies, diefstal)

* Wat voor soort gegevens zijn er bij het incident betrokken (wel of geen persoonsgegevens)

* Wie is er verantwoordelijk voor het datalek (welke persoon of organisatie)

* Welke actie is al ondernomen