Stel cookie voorkeur in

Waar wij voor staan

Het team van 't Carillon vindt het van belang dat uw kinderen een goede basis krijgen waarop ze verder kunnen bouwen tijdens hun ontwikkeling en groei naar volwassenheid. Wij denken hierbij aan: het goed leren omgaan met elkaar en hun omgeving, aan een opbrengstgericht onderwijsaanbod, aan het met en van elkaar leren, zelfstandig worden en verantwoordelijk zijn. Ons onderwijs richt zich op de maatschappelijke veranderingen en de veranderende eisen die de 21e eeuw aan ons onderwijs stelt. In de ochtend staan de vakken lezen, taal en rekenen centraal. Kinderen leren over de wereld binnen thema's, waarbij gastlessen en excursies aanvullend ingezet worden. De school heeft een aanbod voor wetenschap & techniek en cultuur binnen het thema.