Stel cookie voorkeur in

Wie zijn wij?

Onze M.R. bestaat uit de volgende personen:
Vanuit de ouders: Mark Klein Gunnewiek, Isabelle van Bijsterveld, Mandy Arendts        
Vanuit het team:   Rosalie Spijkers, Tjeerd Kl. Gunnewiek, Inge Konings (voorzitter)    
 

De wet bepaalt dat elke school een MR. dient te hebben. Op onze school bestaat deze uit een oudergeleding van drie ouders en een personeelsgeleding van twee leerkrachten. De oudergeleding komt door verkiezing tot stand, terwijl de personeelsgeleding bij toerbeurt wordt ingevuld, voor een periode van 4 jaar.
Bij elke MR. vergadering is de directeur aanwezig om informatie te geven en vragen te kunnen beantwoorden
De MR. behartigt de belangen van de ouders, leerlingen en leerkrachten van onze school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de M.R. recht op inspraak of advies.
De MR. heeft de bevoegdheid alle schoolse aangelegenheden te bespreken. Zij kan voorstellen doen en haar standpunt kenbaar maken aan b.v. het bestuur. Voor bepaalde zaken heeft het bestuur de instemming van de MR. nodig.

De vergaderingen van de MR. zijn openbaar en mogen derhalve door u als ouder bijgewoond worden. Op het mededelingenblad zullen we steeds de vergaderdatum vermelden. Mocht u geïnteresseerd zijn in de agenda, neem dan even contact op met  de voorzitter of een van de leden.